martes, 26 de junio de 2012

Le Mans, allà vaig

A només tres dies per sortir cap Le Mans, vaig intentat centrar-me en la carrera. No és la meva intenció fer temps, ni batre rècords, només acabar .... sencer ...... bo .... m'agradaria fer alguna volta més que en l'edició anterior.

 Farà millor temps que l'any passat, menys temperatura i menys vent, però la costa Dunlop seguirà estant al seu lloc. L'única estratègia que porto, és evitar sortir de la pista tan sovint, posaré un tamboret plegable en pista per descansar abans de la costa. Encara que em vaig prometre no tornar, quan vaig acabar l'any passat, això enganxa, és dur, molt dur, sobretot com a SOL. Reptes personals els diuen. És la primera cursa del meu repte per aquest any 3x24H Roller.

 Estic ultimant detalls, he desmuntat i muntat les maletes dues vegades, sempre em deixo alguna cosa i això que tinc una llista. Ja he netejat els patins, al final no porto els de marató, només els dos C8, m'estan donant molt bon resultat, millor que els K2.

D'aquí agrair a tots aquells que m'estan donant suport, dia a dia, minut a minut, a la Secció de patinatge del Gimnàstic de Tarragona, a tot l'equip de Niente de Fondo, a Javi, que tants consells sobre menjar em ha donat, a Luis, Marta Crysa, Janine, Belén, Angel i tants altres que esteu aquí amb mi a la pista. Menció especial per Olga, que amb el seu somriure il · lumina el món


Moltes gràcies!

-------------------------
A solo tres días para salir hacia Le Mans, voy intentado centrarme en la carrera. No es la meva intención hacer tiempos, ni batir records, solo acabar.... entero...... bueno.... me gustaría hacer alguna vuelta más que en la edición anterior. Hará mejor tiempo que el año pasado, menos temperatura y menos viento, pero la cuesta Dunlop seguirá estando en su sitio.

La única estrategia que llevo, es evitar salir de la pista tan a menudo, pondré un taburete plegable en pista para descansar antes de la cuesta. Aunque me prometí no volver, cuando acabé el año pasado, esto engancha, es duro, muy duro, sobre todo como SOLO. Retos personales les llaman. Es la primera carrera de mi reto para este año 3x24H Roller.

Estoy ultimando detalles, he desmontado y montado las maletas dos veces, siempre me dejo algo y eso que tengo una lista. Ya he limpiado los patines, al final no llevo los de maratón, solo los dos C8, me están dando muy buen resultado, mejor que los K2.

De aquí agradecer a todos aquellos que me están apoyando, día a día, minuto a minuto, a la seción de patinaje del Gimnàstic de Tarragona, a todo el equipo de Niente de Fondo, a Javi,  que tantos consejos sobre comida me ha dado, a Luis, Marta Crysa, Janine, Belén y tantos otros que estais ahí conmigo en la pista. Mención especial para Olga, que con su sonrisa ilumina el mundo.

Muchas gracias!!!